Palvelut


Louhinta ja murskaus

Louhinta on kaivos- tai rakennustoimintaan liittyvää työtä, jossa kallioperästä irrotetaan kiviainesta joko
räjäyttämällä tai muuten louhimalla.

Louhintaa suoritetaan yleisesti joko esteen poistamiseksi, tunneleiden rakentamiseksi tai kiviainesta
louhitaan tie ja rakennustoiminnan raaka-aineeksi.
Louhinnasta syntynyt louhe käytetään sellaisenaan tai murskattuna pääasiassa rakennusten
pohjamateriaaliksi, teiden ja rautateiden pengermateriaaliksi. Pääsääntöisesti on taloudellista murskata
louhe tietyn kokoiseksi lajikkeeksi, silloin sen jälleenmyyntiarvo nousee ja sitä voidaan käyttää
vaativimmissa paikoissa kuten teiden tai talojen kantavissa kerroksissa.

Kalliota louhittaessa käytetään porattuja ja panostettuja reikiä, jotka räjäytetään erikokoisina kenttinä.
Suomessa räjäyttämiseen käytetään joko aniitti-, ANFO-, kemiitti-, kemix- tai dynamiittipanoksia.
Räjähdyksen voimasta rikkoutuneen kallio louheen tilavuus kasvaa lähes kaksinkertaiseksi. Murskatessa
louhittu kiviaines muuttuu käyttökelpoiseksi routimattomaksi murskeeksi, joka voidaan hyödyntää
rakenteissa.

T. Maijala Oy louhii vuosittain noin 4 – 6 milj. ton kiviaineksia, joissa käytetään räjähdysaineita noin 1,5
milj. kg. Kohteet ovat pääasiassa murskauslouhintoja. Edelleen louhimme erilaisia tie ja rakennusten
pohjalouhintoja. Tuulimyllyjen pohjarakenteiden louhinnat työllistävät yritystämme nykyään myös
merkittävästi.

Murskaustoiminta tapahtuu eri kiviaines alueilla, sekä soramontuilla. Murskaamme myös jäteasfalttia.
Murskauskohteita on vuosittain ympäri Suomea noin 50 – 70 kpl, joissa murskaamme vuosittain noin 1,5 –
2 Milj. ton.